Skip to content

Dit nuværende samtykke omkring brugen af Cookies

[user_consent_state]
Du kan administrere dine cookies-præferencer ved at klikke på “Administrer dit samtykke” og aktivere eller deaktivere cookie-kategorierne i pop op menuen. Hvis du beslutter dig for at ændre dine præferencer senere i forbindelse med dit besøg på vores webside, kan du finde dine indstillinger under menuen “INFO > GDPR”. Hvis du vil finde ud af mere om, hvordan du administrerer og sletter cookies generelt, så besøg denne side: wikipedia.org

 

Vores Privatlivspolitik for kundedata

At behandle dine personlige data omhyggeligt og forsigtigt er af største vigtighed for os. Vi behandler dine personlige data i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen og god informations styring samt behandlingspraksis. Vi handler altid i overensstemmelse med de bedste forretningspraksis og sikrer, at dit privatliv ikke er i fare.

Behandling af dine personlige data hjælper os til at give dig bedre service. Vi indsamler og bruger personlige data til at producere produkter og service og til at udvikle og tilvejebringe helt nye typer services. På den måde kan vi bedre imødekomme dine behov.

Bemærk, at vores websted kan omfatte links til website eller service fra andre firmaer, som har deres egne specifikke privatlivsbeskyttelsespraksisser. I sådanne tilfælde, anbefaler vi, da vi ikke kan kontrollere indholdet af disse websteder eller service, eller hvordan sådanne tredjeparter behandler dine personlige data, at du læser privatlivsbeskyttelsespraksissen fra den pågældende tredjepart. 

Vi tilvejebringer yderligere information om privatlivsbeskyttelse i forbindelse med de fleste individuelle services, produkter, steder og applikationer. Sådan yderligere information, der tilvejebringes i disse tilfælde, har forrang for denne tekst.

Vores privatlivspraksis kan ændre sig lidt, når vi udvikler services, eller lovgivningen ændres. Opdateret information om vores praksisser findes på dette websted.
 

Til hvilke formål indsamler og behandler vi dine personlige data?

Vi indsamler og behandler vi dine personlige data til følgende formål: 

• For at tilbyde dig vores produkter og services, sende kundeundersøgelser, besvare dine anmodninger og spørgsmål, gennemføre aftaler, behandle ordrer og udføre lignende funktioner. Vi udfører denne type behandling med henblik på gennemførelse af en kontrakt mellem os eller for at tage skridt før indgåelse af en sådan kontrakt, eller på basis af vores legitime interesse.

• Til at udvikle vores produkter, services, kundetjeneste samt salg og marketing. Vi udfører denne type behandling på basis af vores legitime interesse eller dit samtykke.

• Til risikostyringsformål og til at opfylde forpligtelserne på basis af lovgivning og forskrifter, samt anvisninger udstedt af myndigheder som f.eks. at bekræfte brugere og sikre datasikkerhed samt forebygge og undersøge bedrageri. Vi udfører denne type behandling på basis af vores legitime interesse eller for at opfylde vores juridiske forpligtelser.

• Med kundekommunikationsformål. Vi kan for eksempel sende dig nyhedsbreve og ændringsmeddelelser i forbindelse med vores produkter og services. Vi kan bruge dine personlige data til produkt- og servicemarkedsføring samt markedsundersøgelser. Denne type behandling er baseret på en kontrakt mellem os, dit samtykke eller vores legitime interesse.

• Til at målrette vores produkter og services til dig, for eksempel ved at anbefale eller demonstrere målrettet indhold af vores service. Dette kan omfatte at vise indholdet fra os og tredjeparter. Behandling af personlige data hjælper os også til at tildele vores investeringer i serviceudvikling. Denne type behandling udfører vi på basis af vores legitime interesse.

• Inden for grænserne af lovgivningen kan vi også kombinere information, der er indsamlet i forbindelse med visse af vores produkter og/eller services med information, der er indsamlet i forbindelse med vores andre produkter og/eller services. Denne type behandling udfører vi på basis af vores legitime interesse.
 
 

Hvor får vi dine personlige data fra?

Vi får dine data direkte fra dig, når du bliver vores kunde, i forbindelse med salg og brug af produkter og services, under markedsføringskampagner eller undersøgelser, og under dine andre transaktioner med os. Vi kan også få data fra registre, der vedligeholdes af myndighederne, kreditinformations- og kundestandardregistre samt andre pålidelige offentligt tilgængelige kilder (som f.eks. firmawebsteder). Data kan også ses, når du bruger vores services, eller afledt af deres brug ved hjælp af cookies og lignende teknologier.
 
 

Hvilke personlige data indsamler vi om dig?

Vi indsamler data om dig, der er relevante med henblik på brug af det pågældende produkt og service. De personlige data, vi indsamler, omfatter:

• Oplysninger i forbindelse med identifikation og verifikation af identiteten af en person, som f.eks. dit navn.

• Kontaktoplysninger som f.eks. adresse, e-mail-adresse og telefonnummer.

• Oplysninger i forbindelse med den virksomhed, du repræsenterer, som f.eks. navnet på firmaet og din stilling.

• Forskellige oplysninger i forbindelse med kundeforhold og dets styring.

• Oplysninger, der er nødvendige til opfyldelse af de forpligtelser, der er fastlagt i lovgivningen.

• Oplysninger i forbindelse med ibrugtagning af produkter og services, og

• Oplysninger om brugen af produkter og services som f.eks. brug og browsing-data om services, som vi for eksempel indsamler på vores websted og mobilservices. 

De personlige data, vi indsamler, bestemmes af det pågældende produkt og service, og er normalt yderligere detaljeret i forbindelse med indsamlingen af dine data (som f.eks. blanketter på vores websted).
 
 

Hvordan bruger vi cookies?

(Se også vores generelle cookie politik længere nede i dokumentet)
Vi bruger cookies (små tekstfiler, der er gemt på en enhed) til at tilvejebringe og yderligere udvikle vores services. Vi kan også bruge cookies til at personliggøre indholdet og målrette markedsføringsindsatser. Gennem cookies kan vi for eksempel bedre tilvejebringe raltids- og personlige services ved at vise indhold, der interesserer brugeren. De giver også mulighed for eksempelvis login og bekræftelse, gemme personlige indstillinger og specifikationer, analysere vores webstedets ydeevne samt forebygge bedrageri. Cookies skader ikke din enhed eller dine filer på nogen måde og kan ikke bruges til at identificere dig personligt (dvs. vi får ikke dit navn eller din e-mail-adresse gennem cookies).

Når du bruger vores online services, indsamler de for eksempel følgende oplysninger: IP-adresse, links som du bruger, hvilke reklamer eller andet indhold, du har set, fra hvilken side, du kommer, og hvilken side, du besøger, tidspunktet for browsing, browser- eller app-type samt andre lignende oplysninger. Vores websted og services kan indeholde tredjeparts-cookies.

Vi bruger sessions- og faste cookies. Sessions-cookies eksisterer kun under en session, eller et enkelt besøg, og slettes automatisk, når browseren lukkes. Faste cookies eksisterer i en specificeret periode og forbliver på din computer efter udløbet af sessionen, medmindre du selv sletter dem før. 

Du kan styre cookies, for eksempel gennem browserens styrefunktioner. Du kan finde flere oplysninger om cookies i privatlivsbeskyttelsen eller anvisningsdokumentationen for hver browser. Da funktionen af visse services bestemmes i henhold til cookies, kan deaktivering og sletning af cookies (browser og andre valg) svække funktionaliteten og brugeroplevelsen af den pågældende online eller mobile app-service fra os. Du kan for eksempel ikke bekræfte dig selv på online service eller bruge alle funktionerne, og du kan miste specifikke indstillinger.
 
 

Til hvem offentliggør vi dine personlige data?

Vi sælger ikke dine oplysninger til tredjeparter. Vi kan imidlertid offentliggøre dine oplysninger under de omstændigheder, der er beskrevet herunder:

• På basis af vores legitime interesse kan vi overføre, offentliggøre og behandle dine oplysninger indenfor de virksomheder, der fra tid til anden tilhører os til de formål, der er beskrevet i, og i overensstemmelse med, denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger (specifikt med henblik på kundeforholdsstyring, markedsføring og reklamer samt risikostyring).

• Vi kan overføre personlige oplysninger om dig til vores betroede underleverandører (som f.eks. vores agenter og andre repræsentanter samt IT-serviceudbydere) for at behandle dem på vores vegne, på grundlag af vores anvisninger og i overensstemmelse med denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, samt andre passende fortroligheds- og sikkerhedsforanstaltninger samt gældende lovgivning.

• Vi kan offentliggøre dine oplysninger til myndigheder, når vi har en juridisk forpligtelse eller anden legitim interesse i at gøre dette under gældende lovgivning. 

• På grundlag af dit samtykke kan vi offentliggøre dine oplysninger inden for rammerne af det specifikke samtykke, som du har givet. Oplysninger om tilbagekaldelse af dit samtykke er angivet herunder.

• Vi kan offentliggøre dine personlige data i forbindelse med en forretnings transaktion til de involverede parter, hvis og i det nødvendige omfang.

• Vi kan offentliggøre dine personlige data, hvis der er nødvendigt for at beskytte eller forsvare vores legitime rettigheder og interesser, eller for vores andre kunder, ansatte, direktører eller interessenter, og/eller for at sikre sikkerhed og tryghed ved vores services.

Som regel behandler vi data inden for EU og EØS. Hvis vi overfører data uden for EU eller EØS, sikrer vi et tilstrækkeligt niveau af beskyttelse af personlige data som krævet af gældende databeskyttelseslove, som f.eks. ved at anvende standard kontraktklausuler, der er vedtaget af Europa-Kommissionen.
 
 

Dine rettigheder som den registrerede

Som den registrerede kan du under databeskyttelseslovgivningen få indflydelse på, hvordan vi behandler dine personlige data, på følgende måder:

• Du har ret til at kræve adgang til de personlige data, som vi behandler. Efter din anmodning vil vi også rette eventuelle u nøjagtige eller ufuldstændige personlige data i forbindelse med dig. Du har også ret til at kræve, at dine data bliver slettet (ret til at blive glemt) i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

• Du har ret til at modtage personlige data om dig, som du har givet til os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og du har ret til at videresende disse data til en anden controller, når vi behandler dine data automatisk, på basis af en kontrakt eller dit samtykke. 

• Hvis du ikke ønsker at modtage yderligere markedsføring eller andre opdateringer fra os, eller ønsker at udtræde af den profilering, vi udfører for at tilbyde dig skræddersyet, direkte markedsføring, har du ret til at nægte behandling af dine personlige data til disse formål. Hvis du vil bruge din ret til at nægte, vil du ikke længere modtage direkte markedsføring fra os. 

• Du har ret til at nægte behandling, som vi udfører på basis af vores legitime interesse af årsager, der hænger sammen med din særlige situation, medmindre vi har tvingende legitime interesser i behandling, som tilsidesætter disse interesser. Du har også ret til at anmode om restriktioner i behandling af dine personlige data, hvis du for eksempel nægter behandling som beskrevet herover, eller gør indsigelse mod nøjagtigheden af dine personlige data. 

• Du kan tilbagekalde et samtykke, som du har givet, når som helst ved at kontakte os eller framelde dig fra yderligere opdateringer fra os gennem frameldingssiden. Bemærk, at det at du tilbagekalder dit samtykke, ikke berører lovligheden af den behandling, vi har udført før tilbagekaldelsen.

• Du har ret til at indgive klage hos den relevante tilsynsmyndighed, hvis du føler, at vi har behandlet dine personlige data i modstrid med denne privatlivspolitik eller gældende lovgivning.

• Du kan også framelde dig modtagelse af målrettede reklamer på basis af din adfærd på online servicen vi dine browserindstillinger. Efter frameldingen vil du se lige så mange reklamer som før, men disse er ikke målrettet på basis af emner, der interesserer dig. Hvordan beskyttes dine personlige data?
Vi beskytter dine personlige data ved at udøve særlig omhu ved brug af relevante datasikkerhedsmetoder. Disse metoder omfatter proaktiv og reaktive risikostyring, brug af firewalls, krypteringsteknikker og sikre IT-områder samt adgangskontrol og sikkerhedssystemer, sikkerhedsplanlægning, kontrolleret tildeling og overvågning af adgang/brugerrettigheder, sikring af færdigheder gennem træning for personale, der er involveret i behandling af personlige data og gennem bedømmelser samt omhyggelig udvælgelse af leverandører. Vi opdaterer hele tiden vores interne praksisser og vejledninger på en relevant måde. Hvordan gemmer vi dine data og holder dem opdateret?

Vi gemmer dine data i mindst den tid, du er vores kunde. Når kundeforholdet slutter, afhænger gemmeperioden af dataene og formålet med brugen. Vi gemmer for eksempel dine indkøbsoplysninger i fem år efter afslutningen af kundeforholder, og vi gemmer som regel data om potentielle kunder i seks måneder fra indsamling. Vi overholder lovpligtige forpligtelser for at gemme data. 

Vi forsøger at holde de personlige data, der er i vores besiddelse, korrekte og opdateret ved at slette unødvendige data og opdatere forældede data. Vi beder dig imidlertid om ind imellem at kontrollere, om dine data er opdateret. Hvem kan jeg kontakte? I første omgang bedes du sende dine forespørgsler og anmodninger i forbindelse med behandling af personlige data til mail@schmidtdeluxe.com og vi besvarer gerne alle spørgsmål i forbindelse med behandling af personlige data og privatlivsbeskyttelse.
 
 

Vores generelle cookie politik

Denne cookie politik forklarer, hvad cookies er, og hvordan vi bruger dem. Du skal læse denne politik for at forstå, hvad cookies er, hvordan vi bruger dem, hvilke typer cookies vi bruger i.e, de oplysninger, vi indsamler ved hjælp af cookies, og hvordan disse oplysninger bruges, og hvordan man kontrollerer cookie-præferencer. For yderligere information om, hvordan vi bruger, opbevarer og holder dine personlige data sikre, se vores politik til beskyttelse af personlige oplysninger.Du kan til enhver tid ændre eller trække dit samtykke tilbage fra Cookie-erklæringen på vores websted.Lær mere om, hvem vi er, hvordan du kan kontakte os, og hvordan vi behandler personlige data i vores Privatlivspolitik. Dit samtykke gælder for følgende domæner:
 

 

Hvad er cookies?

Cookies er små tekstfiler, der bruges til at gemme små oplysninger. Cookies gemmes på din enhed, når webstedet indlæses i din browser. Disse cookies hjælper os med at få webstedet til at fungere korrekt, gøre webstedet mere sikkert, give bedre brugeroplevelse og forstå, hvordan webstedet fungerer, og til at analysere, hvad der fungerer, og hvor det skal forbedres.

 

Hvordan bruger vi cookies?

Som de fleste af onlinetjenesterne bruger vores websted cookies førsteparts- og tredjepartscookies til en række formål. Cookies fra første part er for det meste nødvendigt for, at webstedet fungerer på den rigtige måde, og de indsamler ikke nogen af dine personligt identificerbare data.De tredjepartscookies, der bruges på vores websteder, bruges hovedsageligt til at forstå, hvordan webstedet fungerer, hvordan du interagerer med vores websted, holder vores tjenester sikre, leverer annoncer, der er relevante for dig, og alt i alt giver dig en bedre og forbedret brugeroplevelse og hjælp til at fremskynde dine fremtidige interaktioner med vores websted.

 

Hvilke typer cookies bruger vi?

De cookies, der bruges på vores websted, er grupperet i følgende kategorier.[cookie_category]Nedenstående liste viser de cookies, der bruges på vores websted.[cookie_audit_category columns=”cookie,description”]

 

Hvordan kan jeg kontrollere cookie-præferencer?

Du kan administrere dine cookies-præferencer ved at klikke på “Indstillinger” -knappen og aktivere eller deaktivere cookie-kategorierne i pop op menuen.Hvis du beslutter dig for at ændre dine præferencer senere gennem din browsing-session, kan du klikke på fanen “Privatlivs- & cookiepolitik” på din skærm. Dette viser meddelelsen om samtykke igen, så du kan ændre dine præferencer eller trække dit samtykke helt tilbage.Derudover giver forskellige browsere forskellige metoder til at blokere og slette cookies, der bruges af websteder. Du kan ændre indstillingerne i din browser for at blokere / slette cookies. Besøg hvis du vil finde ud af mere om, hvordan du administrerer og sletter cookies wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.